Тест за хранителна непоносимост Food Test 220+

Какво представлява тестът за хранителна непоносимост Food Test 220+?

Хранителната непоносимост е по същество реакция на свръхчувствителност към определени храни, резултат от различни механизми, която се проявява по различни начини.

Най-чувствителни и най-надеждни се оказват тестовете, свързани с онези хранителни непоносимости, при които възниква имунен отговор, с произвоство на специфични антитела- имуноглобулини. Имуноглобулините са протеини (белтъци), които функционират като антитела, произведени от имунната система в отговор на чужди тела, влизащи в тялото.

Какъв тип тест е Food Test 220+?

Food Test 220+ е високочувствителен, точен, имунологичен, количествен тест, който отчита хранителни специфични антитела, тип имуноглобулини клас G / IgG/ към 220+ храни, които могат да причинят неподходящ имунен отговор и да повлияят неблагоприятно човешкото здраве.

Чрез изследването на IgG антитела, се определя количеството на тези протеини в кръвта, серума, или плазмата и съответно  количествената степен на несъвместимост, която организмът има към дадени продукти. Последните проучвания на Аткинсън и колеги установяват, че хранителните специфични антитела са имуноглобулини клас G /IgG/  и симптомите на непоносимост към храни са тясно свързани с тях.

Защо е добре да се направи Food Test 220+?

Установено е, че 45% от населението страда от някаква форма на хранителна непоносимост.

Почти всеки четвърти човек проявява хранителна непоносимост, дори  към храни, които са любими и предпочитани, приемат се често, или в по-големи количества, но не могат да бъдат правилно преработени и усвоени и съответно водят до здравословни неразположения, някои от които сериозни и за които не може да се установи конкретна причина. Провеждането на Food Test 220+ тест, може да бъде правилното решение за тези неразположения.

Как се вземат проби за теста ?

Food Test 220+ открива наличие на IgG антителата с помощта на венозна, или капилярна кръвна проба, която се взема в лицензирани клинични лаборатории, отгварящи на съответните изисквания, които разполагат с необходимата лабораторна техника и специално обучен персонал, който е наясно, какво количество кръв се  взема, в какви епруветки и как се отделят серума и плазмата от кръвта.

Няма изискване пробите да се вземат на гладно, освен в случаите, когато от една проба, трябва да се отдели кръв за изследване на стандартен кръвен анализ /ПКК, биохимия и др./

Как работи тестът?

Foodprint® 220+ test? използва специфични хранителни екстракти /антигени/, които идентифицират съответното ниво на циркулиращи IgG антитела към тези потенциални антигени. Хранителните екстракти се „отпечатват“ върху нитроцелулозната „подложка“ върху предметно стъкло за микроскоп, заедно със стандартите и контролите за калибриране. Кръвна проба, предоставена от пациента, се разрежда и разпределя върху всеки отпечатан микрочип, последователно се фиксира и стабилизира със специални реактиви по най-съвременната технология „microarray”, която позволява много висока чувствителност на теста.

Хранителните IgG антитела, ако присъстват, се свързват с хранителните екстракти и резултатите се измерват със скенер с висока разделителна способност, калибрират се спрямо стандартите, като използват  отчитащ софтуер Food Print за количествени резултати.

След това софтуеърът създава рапортиндивидуална разпечатка на крайния резултат от хранителни IgG антитела за всяка храна от панела за 220 храни, която съдържа количествен цифров  и цветови показател

Списък с храни

Какво означават резултатите и как да се интерпретират?

Резултатът от Food Test 220+ излиза, като тестов доклад в две форми с придружително писмо. Първата е рапорт за хранителните групи, където храните са групирани по вид, а вторият рапорт е по реда на реактивност, където храните се класират по силата на имунологичната реакция на антителата с цифрова стойност, която представя концентрацията на IgG антитела към съответната храна.

Храните в червено са рискови и към тях има нетолерантност и трябва да се изключат за известен  период от време, храните в жълто са с гранична толерантност и се консумират един до два пъти седмично и храните подчертани в зелено са тези, към които няма реакция и могат да се консумират свободно.

Има и ръководство за пациента с изчерпателни указания, за това как може да се промени диетата безопасно, като се премахнат нетолерираните и провокиращи храни, как да се изберат подходящи алтернативни храни, с които да бъдат заменени и как да се въртят храни от същата група, повторно въвеждане на храни, така че да не предизвикват бъдещи непоносимости и други полезни съвети. Това ръководство може да бъде изтеглено от сайта.

Предоставен е и списък на изследваните храни, с коректен превод на български език, който също може да бъде изтеглен от сайта.

Резултатът от Food Test 220+ може да послужи при консултация с лекар- специалист по диететика и хранене, което е препоръчително!

Каква е разликата между Food Test 220+ и другите тестове за хранителна непоносимост?

Всички съществуващи тестове за хранителна непоносимост до момента, тестват по-малък брой храни, или определени групи от храни, тестват капка периферна кръв и използват стандартна технология на изследване.

Food Test 220+ изследва серум от венозна кръв, който е най-подходящ за имунологично изследване и    е базиран на най-съвременната технология „microarray”, която позволява много висока чувствителност и достоверност на теста до 98%.

Къде може да бъде направен Food Test 220+ ?

Единствената лаборатория, която провежда теста, е към МЦ Америмед, София, бул. Александър Малинов 80А.

Всеки, който иска да нарави тест Food Test 220+, може да се обърне към всяка клинична лаборатория в страната за вземане на кръв и пробата да бъде препратена за изследване до МЦ Америмед, София.

Важно е да се знае, че пробите кръв за този тест, преди са изследвани само в Германия, или Англия и резултатът се е връщал за около 20 до 30 дни. Сега резултатът излиза за 7 до 10 дни.

Каква е цената на Food Test 220 +?

Цената на Food Test 220 + е 830,00 лв.